Sąlygos ir nuostatos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. gegužės 31 d

Prieš naudodamiesi mūsų paslauga, atidžiai perskaitykite šias sąlygas.

Aiškinimas ir apibrėžimai

Interpretacija

Žodžiai, kurių pradinė raidė rašoma didžiąja raide, turi reikšmes, apibrėžtas tokiomis sąlygomis. Toliau pateikiami apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, nepaisant to, ar jie pateikiami vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžimai

Šių taisyklių ir sąlygų tikslais:

Dukterinė įmonė – subjektas, kuris kontroliuoja, yra jos kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas su šalimi, kur „kontrolė“ reiškia 50 % ar daugiau akcijų, nuosavybės dalies ar kitų vertybinių popierių, turinčių teisę balsuoti renkant direktorius arba kita vadovaujanti institucija.

Paskyra reiškia unikalią paskyrą, sukurtą tam, kad galėtumėte pasiekti mūsų Paslaugą arba jos dalis.

Šalis reiškia Singapūrą

Įmonė (šioje sutartyje vadinama „Įmone“, „Mes“, „Mūsų“ arba „Mūsų“) reiškia Instant Boost Ai ™ Ltd.“.

Įrenginys – tai bet koks įrenginys, galintis pasiekti Paslaugą, pvz., kompiuteris, mobilusis telefonas arba skaitmeninis planšetinis kompiuteris.

Paslauga reiškia Svetainę.

Sąlygos (taip pat vadinamos „Sąlygomis“) reiškia šias Sąlygas ir sąlygas, kurios sudaro visą sutartį tarp Jūsų ir Bendrovės dėl naudojimosi Paslauga.

Trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslauga reiškia bet kokias paslaugas ar turinį (įskaitant duomenis, informaciją, produktus ar paslaugas), kuriuos teikia trečioji šalis, kurį gali rodyti, įtraukti arba padaryti prieinamą Paslauga.

Svetainėje nurodytas Immediate Unity Profit, pasiekiamas šiuo adresu

Jūs reiškia asmenį, kuris pasiekia arba naudojasi Paslauga, arba įmonę ar kitą juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo pasiekia arba naudojasi Paslauga, jei taikoma.

Pripažinimas

Tai yra šios Paslaugos naudojimą reglamentuojančios sąlygos ir sutartis, kuri galioja tarp Jūsų ir Bendrovės. Šios Taisyklės ir sąlygos nustato visų vartotojų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis ir jų laikotės. Šios taisyklės ir sąlygos taikomos visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems, kurie pasiekia arba naudoja paslaugą.

Prisijungdami prie Paslaugos arba naudodamiesi ja, sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors šių Sąlygų dalimi, negalite pasiekti Paslaugos.

Jūs pareiškiate, kad esate vyresnis nei 18 metų. Bendrovė neleidžia jaunesniems nei 18 metų asmenims naudotis Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja taip pat priklauso nuo to, ar sutinkate ir laikotės Bendrovės privatumo politikos. Mūsų privatumo politikoje aprašoma mūsų asmeninės informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo politika ir procedūros, kai naudojatės Programa arba Svetaine, ir pasakojama apie jūsų teises į privatumą ir kaip jus saugo įstatymai. Prieš naudodamiesi mūsų paslauga, atidžiai perskaitykite mūsų privatumo politiką.

Vartotojų paskyros

Kai kuriate paskyrą pas mus, privalote mums pateikti tikslią, išsamią ir visada aktualią informaciją. To nepadarius, pažeidžiamos Sąlygos, dėl kurių gali būti nedelsiant nutraukta Jūsų paskyra mūsų Paslaugoje.

Jūs esate atsakingi už slaptažodžio, kurį naudojate prisijungdami prie Paslaugos, saugojimą ir už bet kokią veiklą ar veiksmus su Jūsų slaptažodžiu, nesvarbu, ar Jūsų slaptažodis yra mūsų Paslaugoje, ar trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslaugoje.

Sutinkate neatskleisti savo slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai. Jūs privalote nedelsdami mus informuoti, kai sužinosite apie bet kokį saugumo pažeidimą arba neteisėtą jūsų paskyros naudojimą.

Negalite kaip naudotojo vardo naudoti kito asmens ar subjekto vardo arba vardo, kuris nėra teisėtai prieinamas naudoti, vardo ar prekės ženklo, kuriam taikomos bet kokios kito asmens ar subjekto, išskyrus jus, teisės be atitinkamo leidimo, arba vardo, kuris yra kitaip įžeidžiantis, vulgarus ar nepadorus.

Intelektinė nuosavybė

Paslauga ir jos pradinis turinys (išskyrus Jūsų ar kitų vartotojų pateiktą Turinį), funkcijos ir funkcionalumas yra ir liks išskirtinė Bendrovės ir jos licencijų išdavėjų nuosavybė.

Paslauga yra saugoma tiek šalies, tiek užsienio šalių autorių teisių, prekių ženklų ir kitų įstatymų.

Mūsų prekių ženklai ir prekinis drabužis negali būti naudojami su jokiu produktu ar paslauga be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso Bendrovei arba jos nekontroliuoja.

Bendrovė nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga arba neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio tokio turinio, prekių ar paslaugų, pasiekiamų svetainėje, naudojimo ar pasitikėjimo jais. arba per tokias svetaines ar paslaugas.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Nutraukimas

Mes galime nedelsiant nutraukti arba sustabdyti jūsų paskyrą, be išankstinio įspėjimo ir neprisiimdami atsakomybės dėl bet kokios priežasties, įskaitant be apribojimų, jei pažeisite šias Sąlygas.

Nutraukus sutartį, Jūsų teisė naudotis Paslauga iš karto nutrūks. Jei norite nutraukti savo paskyrą, galite tiesiog nebesinaudoti Paslauga.

Atsakomybės apribojimas

Nepaisant bet kokios žalos, kurią galite patirti, visa Bendrovės ir bet kurio jos tiekėjo atsakomybė pagal bet kurią šių Sąlygų nuostatą ir jūsų išskirtinė teisių gynimo priemonė už visus pirmiau nurodytus dalykus yra apribota suma, kurią faktiškai sumokėjote naudodamiesi Paslauga arba 100 USD. jei nieko neįsigijote per Paslaugą.

Tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai, Bendrovė ar jos tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi už jokius specialius, atsitiktinius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius dėl negauto pelno, duomenų praradimo ar kita informacija, skirta verslo nutraukimui, asmens sužalojimui, privatumo praradimui, atsirandančiam dėl Paslaugos, trečiosios šalies programinės įrangos ir (arba) su Paslauga naudojamos trečiosios šalies aparatinės įrangos naudojimo arba nesugebėjimo naudoti arba bet kokiu būdu su ja susijusio, arba kitais atvejais, susijusiais su bet kuria šių Sąlygų nuostata), net jei Bendrovei ar bet kuriam tiekėjui buvo pranešta apie tokios žalos galimybę ir net jei teisių gynimo priemonė neatitinka esminio tikslo.

Kai kuriose valstijose neleidžiama išskirti numanomų garantijų arba apriboti atsakomybę už atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, o tai reiškia, kad kai kurie iš pirmiau minėtų apribojimų gali būti netaikomi. Šiose valstybėse kiekvienos šalies atsakomybė bus apribota tiek, kiek leidžia įstatymai.

Atsakomybės apribojimas „TOK, KOKIA YRA“ ir „KAIP GALIMA“.

Paslauga Jums teikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „KAIP GALIMA“ ir su visais trūkumais ir trūkumais be jokios garantijos. Tiek, kiek leidžiama pagal taikomus įstatymus, Bendrovė savo ir savo dukterinių įmonių bei jos ir atitinkamų jų licencijų išdavėjų bei paslaugų teikėjų vardu aiškiai atsisako visų garantijų, nesvarbu, ar ji yra aiški, numanoma, įstatyme nustatyta ar kitokia, susijusi su Paslauga, įskaitant visas numanomas perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas bei garantijas, kurios gali atsirasti dėl prekybos, vykdymo, naudojimo ar prekybos praktikos. Neapsiribojant tuo, kas išdėstyta pirmiau, Bendrovė neteikia garantijos ar įsipareigojimų ir neteikia jokių pareiškimų, kad Paslauga atitiks Jūsų reikalavimus, pasieks bet kokius numatytus rezultatus, bus suderinama ar veiks su bet kokia kita programine įranga, programomis, sistemomis ar paslaugomis, veiks. be pertrūkių, atitikti bet kokius veikimo ar patikimumo standartus arba būti be klaidų arba kad bet kokios klaidos ar defektai gali būti arba bus ištaisyti.

Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, nei Bendrovė, nei joks bendrovės teikėjas neteikia jokių tiesioginių ar numanomų pareiškimų ar garantijų: (i) apie Paslaugos veikimą ar prieinamumą arba į ją įtrauktą informaciją, turinį ir medžiagą ar produktus; (ii) kad Paslauga bus nepertraukiama arba be klaidų; (iii) dėl bet kokios informacijos ar turinio, pateiktos naudojant Paslaugą, tikslumo, patikimumo ar valiutos; arba (iv) kad Paslaugoje, jos serveriuose, iš Bendrovės arba jos vardu siunčiamame turinyje ar el. laiškuose nėra virusų, scenarijų, Trojos arklių, kirminų, kenkėjiškų programų, laiko bombų ar kitų kenksmingų komponentų.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti tam tikrų rūšių garantijų arba taikomų įstatyminių vartotojo teisių apribojimų, todėl kai kurios arba visos aukščiau nurodytos išimtys ir apribojimai gali būti jums netaikomi. Tačiau tokiu atveju šiame skirsnyje nustatytos išimtys ir apribojimai taikomi tiek, kiek tai įmanoma pagal galiojančius įstatymus.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šalies įstatymai, išskyrus įstatymų kolizijos taisykles, reglamentuoja šias sąlygas ir jūsų naudojimąsi Paslauga. Programos naudojimui taip pat gali būti taikomi kiti vietiniai, valstijos, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai.

Ginčų sprendimas

Jei turite klausimų ar ginčų dėl Paslaugos, sutinkate pirmiausia pabandyti išspręsti ginčą neoficialiai, susisiekę su Bendrove.

Europos Sąjungos (ES) vartotojams

Jei esate Europos Sąjungos vartotojas, jums bus taikomos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, įstatymų nuostatos.

Jungtinių Valstijų teisinė atitiktis

Jūs tai atstovaujate ir garantuojate (i) nesate įsikūrę šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kurią Jungtinių Valstijų vyriausybė paskyrė „teroristus remiančia“ šalimi, ir (ii) Jūs nesate įtrauktas į jokį Jungtinių Valstijų vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą.

Atskyrimas ir atsisakymas

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta neįgyvendinama arba negaliojančia, tokia nuostata bus pakeista ir aiškinama taip, kad būtų kuo geriau pasiekti tokios nuostatos tikslai pagal galiojančius įstatymus, o likusios nuostatos toliau galios ir galios.

Atsisakymas

Išskyrus čia numatytus atvejus, nesinaudojimas teise arba reikalavimas įvykdyti prievolę pagal šias Sąlygas neturi įtakos šalies galimybei pasinaudoti tokia teise arba reikalauti tokio įvykdymo bet kuriuo metu po to, o pažeidimo atsisakymas nelaikomas atsisakymu bet koks vėlesnis pažeidimas.

Vertimas Vertimas žodžiu

Šios taisyklės ir sąlygos galėjo būti išverstos, jei mes padarėme jas jums prieinamas mūsų Paslaugoje. Jūs sutinkate, kad ginčo atveju pirmenybė teikiama originaliam tekstui anglų kalba.

Šių taisyklių ir sąlygų pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti arba pakeisti šias Sąlygas. Jei peržiūra yra reikšminga Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad apie tai praneštume bent prieš 30 dienų iki bet kokių naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pakeitimas, bus nuspręsta savo nuožiūra.

Ir toliau naudodamiesi mūsų paslauga po to, kai tie pakeitimai įsigalios, sutinkate laikytis pakeistų sąlygų. Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su naujomis sąlygomis, nustokite naudotis svetaine ir Paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šių taisyklių ir sąlygų, galite susisiekti su mumis:

paštu: info[at] bitcointrader.ai

Apsilankę šiame mūsų svetainės puslapyje .