termeni si conditii

Ultima actualizare: 31 mai 2023

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele a căror litera inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții vor avea același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul acestor Termeni și Condiții:

Afiliat înseamnă o entitate care controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu o parte, unde „control” înseamnă deținerea a 50% sau mai mult din acțiuni, participații sau alte valori mobiliare îndreptățite să voteze pentru alegerea directorilor sau altă autoritate de management.

Cont înseamnă un cont unic creat pentru ca dvs. să accesați Serviciul nostru sau părți ale Serviciului nostru.

Țara se referă la Singapore

Compania (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Nostru” în acest Acord) se referă la Instant Boost Ai ™ Ltd.

Dispozitiv înseamnă orice dispozitiv care poate accesa Serviciul, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.

Serviciul se referă la site-ul web.

Termeni și Condiții (denumite și „Termeni”) înseamnă acești Termeni și Condiții care formează întregul acord între Dvs. și Companie cu privire la utilizarea Serviciului.

Serviciu de social media terță parte înseamnă orice serviciu sau conținut (inclusiv date, informații, produse sau servicii) furnizat de o terță parte care poate fi afișat, inclus sau pus la dispoziție de către Serviciu.

Site-ul se referă la Immediate Unity Profit, accesibil de la această adresă

Înseamnă persoana care accesează sau utilizează Serviciul, sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia respectiva persoană accesează sau utilizează Serviciul, după caz.

Confirmare

Aceștia sunt Termenii și Condițiile care guvernează utilizarea acestui Serviciu și acordul care operează între Dvs. și Companie. Acești Termeni și Condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor cu privire la utilizarea Serviciului.

Accesul și utilizarea Serviciului de către dvs. sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni și Condiții. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altora care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a acestor Termeni și Condiții, atunci este posibil să nu accesați Serviciul.

Reprezentați că aveți peste 18 ani. Compania nu permite celor sub 18 ani să utilizeze Serviciul.

Accesul și utilizarea de către dvs. la Serviciu sunt, de asemenea, condiționate de acceptarea și respectarea Politicii de confidențialitate a Companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale atunci când utilizați Aplicația sau site-ul web și vă informează despre drepturile dvs. de confidențialitate și despre modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza serviciul nostru.

Conturi de utilizator

Atunci când creați un cont la noi, trebuie să ne furnizați informații care sunt exacte, complete și actuale în orice moment. Nerespectarea acestui lucru constituie o încălcare a Termenilor, care poate duce la desființarea imediată a contului dvs. de pe Serviciul nostru.

Sunteți responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizați pentru a accesa Serviciul și pentru orice activități sau acțiuni sub parola Dvs., indiferent dacă parola dvs. este pentru Serviciul nostru sau pentru un Serviciu de socializare terță parte.

Sunteți de acord să nu dezvăluiți parola vreunei terțe părți. Trebuie să ne anunțați imediat după ce ați aflat de orice încălcare a securității sau utilizarea neautorizată a contului Dvs.

Nu puteți utiliza ca nume de utilizator numele altei persoane sau entități sau care nu este disponibil în mod legal pentru utilizare, un nume sau o marcă comercială care face obiectul oricăror drepturi ale altei persoane sau entități, alta decât dvs., fără autorizația corespunzătoare, sau un nume care este altfel ofensator, vulgar sau obscen.

Proprietate intelectuală

Serviciul și conținutul său original (excluzând conținutul furnizat de dvs. sau de alți utilizatori), caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei și a licențiatorilor săi.

Serviciul este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi atât ale țării, cât și ale țărilor străine.

Mărcile noastre comerciale și imaginea comercială nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al Companiei.

Link-uri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de Companie.

Compania nu are control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri web sau servicii terțe. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că Compania nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim cu insistență să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Încetarea

Vă putem închide sau suspenda contul imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă încălcați acești Termeni și Condiții.

La reziliere, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat. Dacă doriți să închideți Contul dvs., puteți pur și simplu să întrerupeți utilizarea Serviciului.

Limitare a răspunderii

Fără a aduce atingere oricăror daune pe care le-ați putea suferi, întreaga răspundere a Companiei și a oricăruia dintre furnizorii săi în temeiul oricărei prevederi a acestor Termeni și remediul dvs. exclusiv pentru toate cele de mai sus vor fi limitate la suma plătită efectiv de dvs. prin intermediul Serviciului sau 100 USD. dacă nu ați cumpărat nimic prin intermediul Serviciului.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în nici un caz Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune speciale, incidentale, indirecte sau consecutive (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de profit, pierderea datelor sau alte informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămarea personală, pierderea confidențialității care decurge din sau în orice fel legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, software-ul terță parte și/sau hardware-ul terță parte utilizat cu Serviciul sau altfel, în legătură cu orice prevedere a acestor Termeni), chiar dacă Compania sau orice furnizor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remedierea nu își atinge scopul esențial.

Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune accidentale sau consecutive, ceea ce înseamnă că unele dintre limitările de mai sus pot să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

Declinarea răspunderii „CA AȘA ESTE” și „AȘAT DISPONIBIL”.

Serviciul vă este oferit „CA AȘA ESTE” și „AȘAT DISPONIBIL” și cu toate defecțiunile și defectele fără garanție de niciun fel. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Compania, în nume propriu și în numele Afiliaților săi și al licențiatorilor și furnizorilor de servicii ai săi și respectivi, declină în mod expres orice garanție, fie că este expresă, implicită, statutară sau de altă natură, cu privire la Serviciu, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare și garanții care pot apărea din cursul tranzacției, cursul performanței, utilizarea sau practica comercială. Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Serviciul va îndeplini cerințele Dvs., va obține rezultatele dorite, va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software, aplicație, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, să îndeplinească orice standarde de performanță sau fiabilitate sau să fie fără erori sau că orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici Compania, nici niciunul dintre furnizorii companiei nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită: (i) în ceea ce privește funcționarea sau disponibilitatea Serviciului sau informațiile, conținutul și materialele sau produsele incluse în acesta; (ii) că Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori; (iii) în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricărei informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciului; sau (iv) că Serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele Companiei sunt lipsite de viruși, scripturi, cai troieni, viermi, malware, bombe cu timp sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât unele sau toate excluderile și limitările de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Dar, într-un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în această secțiune vor fi aplicate în cea mai mare măsură aplicabilă conform legislației în vigoare.

Legea aplicabilă

Legile Țării, excluzând regulile privind conflictele de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea Serviciului de către dvs. Utilizarea de către dvs. a Aplicației poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.

Soluționarea litigiilor

Dacă aveți nelămuriri sau dispute cu privire la Serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să rezolvați disputa în mod informal, contactând Compania.

Pentru utilizatorii Uniunii Europene (UE).

Dacă sunteți consumator al Uniunii Europene, veți beneficia de orice prevederi obligatorii din legea țării în care sunteți rezident.

Conformitatea legală a Statelor Unite

Reprezentați și garantați asta (i) Nu vă aflați într-o țară care este supusă embargoului guvernului Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca țară „sprijinitoare a terorismului” și (ii) Nu sunteți listat pe nicio listă guvernamentală a Statelor Unite ale Americii cu părți interzise sau restricționate.

Separabilitate și renunțare

Separabilitate

Dacă vreo prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă sau invalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legea aplicabilă, iar prevederile rămase vor continua în vigoare și în vigoare.

Renunțare

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul document, eșecul de a exercita un drept sau de a solicita îndeplinirea unei obligații în temeiul acestor Termeni nu va afecta capacitatea unei părți de a exercita un astfel de drept sau de a solicita o astfel de îndeplinire în orice moment ulterior și nici renunțarea la o încălcare nu va constitui o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Interpretarea traducerii

Este posibil ca acești Termeni și Condiții să fi fost traduși dacă V-am pus la dispoziție în Serviciul nostru. Sunteți de acord că textul original în limba engleză va prevala în cazul unei dispute.

Modificări ale acestor Termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este un material Vom depune eforturi rezonabile pentru a furniza un preaviz cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi stabilit la discreția noastră.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după ce aceste revizuiri devin efective, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, în întregime sau parțial, vă rugăm să încetați să utilizați site-ul web și Serviciul.

Contactaţi-ne

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni și condiții, ne puteți contacta:

Pe email: info[at] bitcointrader.ai

Vizitând această pagină de pe site-ul nostru .